Dit is de website van STICHTING Het Blauwe Huis

De Stichting Het Blauwe Huis werd op 24 mei 1991 opgericht. De stichting stelt zich ten doel de biologisch-dynamische kruidenteelt te bevorderen. Daartoe heeft zij de verantwoordelijkheid voor het eigendom en het beheer van panden en gronden te Ruinerwold en stelt deze tegen eerlijke huur/pacht ter beschikking aan personen die de aldaar gevestigde kruidenkwekerij bedrijfsmatig exploiteren. De ideeën uit de sociale driegeleding zoals verwoord door dr. R. Steiner, grondlegger van de antroposofie, zijn voor de stichting richtinggevend.

Anno 2014 wordt de kruidenkwekerij en -handel “Het Blauwe Huis” (opgericht 1987) geleid door Jan-Kees Luijerink en Tijlbert Vink. Met hun personeel verzorgen zij de teelt, inkoop, drogerij, verpakking en verkoop van kruiden en aanverwante artikelen.

Voor informatie over het bedrijf en haar producten zie de website van HetBlauweHuisKruiden.nl of stuur een e-mail naar: info@hetblauwehuiskruiden.nl.

De stichting draagt zorg voor de opstallen. Zo werd de afgelopen jaren een stal gebouwd met een bezoekersruimte en is er recentelijk een afdak bijgekomen voor de plaatsing van de vele (oude) machines, die veelal achter het paard gespannen kunnen worden.
Momenteel werkt de stichting aan een plan om de gebouwen aan te passen aan de moderne eisen op het gebied van de biologische landbouw en de ecologisch verantwoorde verwerking van producten. Daarbij stellen wij ook hoge eisen aan milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen.
De stichting is voor de realisatie van haar ideële doelstellingen afhankelijk van schenkingen, donaties, legaten e.d. – dit naast de inkomsten uit pacht die voor het beheer en onderhoud van het landgoed wordt gebruikt.