Dit is de website van STICHTING Het Blauwe Huis

Stichting Het Blauwe Huis werd op 24 mei 1991 opgericht. De stichting stelt zich ten doel de biologisch-dynamische kruidenteelt te bevorderen. Stichting Het Blauwe Huis is eigenaar en beheerder van landbouwgrond en gebouwen te Ruinerwold. Deze stelt ze tegen eerlijke voorwaarden beschikbaar aan het daar gevestigde kruidenbedrijf, Het Blauwe Huis B.V. De ideeën uit de sociale driegeleding zoals verwoord door dr. R. Steiner, grondlegger van de antroposofie, zijn voor de stichting richtinggevend.

Kruidenbedrijf Het Blauwe Huis is in 1976 opgericht door Trees Boeke. Sinds 2017 wordt Het Blauwe Huis geleid door Severijn Velmans en Tijlbert Vink. Het Blauwe Huis teelt, droogt, maalt, mengt en verpakt kruiden en specerijen. Een belangrijk deel van de grondstoffen wordt ingekocht bij gelijkgestemde bedrijven in binnen- en buitenland.

Nadere informatie over het bedrijf: www.hetblauwehuis.nl

Het beheer van landbouwgrond en gebouwen kent vele gezichten.
Er is via ruilverkaveling landbouwgrond aangekocht. Later volgde een extra kavel en een bosje direct naast het bedrijf. Hierdoor nam de natuurwaarde van het bedrijf toe. Paden werden verhard en de toegang verbeterd.

Gebouwen vragen onderhoud. Schilderwerk, een nieuw rieten dak, installatiewerken en allerlei ander werk. Mede door hulp van vrijwilligers en schenkingen zijn we in staat om het onderhoud te verzorgen en een redelijke pacht en huur te vragen.

Doordat het bedrijf de afgelopen jaren een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt werkt de stichting samen met het bedrijf aan een plan voor nieuwbouw. Doel is de realisatie van een zo duurzaam mogelijk gebouw dat voldoet aan de hoogste standaard voor de productie van biologische en biodynamische levensmiddelen.

De stichting is voor de realisatie van haar ideële doelstellingen afhankelijk van schenkingen, donaties, legaten e.d. – dit naast de inkomsten uit pacht die voor het beheer en onderhoud wordt gebruikt.