Help ons

U kunt de Stichting Het Blauwe Huis op de volgende manieren ondersteunen:

Grondcertificaat
Dit is de meest directe manier om de Stichting Het Blauwe Huis te ondersteunen.
Met een schenking van € 50 (of een veelvoud hiervan) maakt u 25 m2 (of een veelvoud hiervan) hypotheekvrij en blijvend beschikbaar voor de biologisch-dynamische kruidenteelt. Stort uw schenking onder vermelding van “grondcertificaat” op rekeningnummer NL31 TRIO 0212 1815 48 ten name van Stichting Het Blauwe Huis te Ruinerwold. U ontvangt een op naam gesteld “grondcertificaat”.
Vergeet niet uw e-mailadres bij de omschrijving te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Schenking
Een schenking kan ieder bedrag omvatten. U ondersteunt hiermee de Stichting Het Blauwe Huis in al haar activiteiten. Stort uw schenking onder vermelding “schenking” op rekeningnummer NL31 TRIO 0212 1815 48 ten name van Stichting Het Blauwe Huis te Ruinerwold. Vergeet niet uw e-mailadres bij de omschrijving te vermelden zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Legaat
Veel mensen overwegen tegenwoordig om hun aardse bezit, of een deel hiervan, te bestemmen voor een doel dat zij voor de toekomst van de aarde of de mensheid belangrijk vinden. De doelstelling van de Stichting Het Blauwe Huis om een stukje van onze aarde blijvend te bestemmen voor de biologisch-dynamische kruidenteelt past heel goed bij deze spirituele daad. Voelt u iets voor deze daad, neem dan contact met ons op via info@stichtinghetblauwehuis.nl. Het is belangrijk om dit via een notaris samen te regelen zodat met gunstige belastingregelingen uw legaat maximaal ten goede kan komen aan het door u gekozen doel.

Lening
Hiermee leent u aan de Stichting Het Blauwe Huis een bedrag van minimaal € 500 als renteloze of laagrentende lening. Het rentepercentage kunt u vrij kiezen tussen 0 en 3%. De looptijd is te kiezen tussen 3, 5 of 7 jaar. U ontvangt jaarlijks automatisch de rente. Hiermee kan uw spaargeld een heel goede besteding krijgen. Stort het te lenen bedrag op rekeningnummer NL31 TRIO 0212 1815 48 ten name van Stichting Het Blauwe Huis te Ruinerwold. Vermeld bij de omschrijving de gevraagde rente, de looptijd (bijvoorbeeld 2%, 7 jaar) en uw e-mailadres. Wij sturen u dan een leenovereenkomst.

Donateur
Hiermee ondersteunt u de algemene activiteiten van de Stichting Het Blauwe Huis, zoals nieuwsbrieven en de organisatie van de open dag. Geef hiervoor uw bank opdracht tot een maandelijkse overschrijving van een vrij te kiezen bedrag op rekening nummer NL31 TRIO 0212 1815 48, ten name van Stichting Het Blauwe Huis te Ruinerwold. Geef via info@stichtinghetblauwehuis.nl uw e-mailadres door. U ontvangt dan automatisch onze berichten en uitnodigingen voor activiteiten.

Bank:
Triodos rekeningnummer NL31 TRIO 0212 1815 48
ten name van Stichting Het Blauwe Huis te Ruinerwold.