Bestuur

Op dit moment bestaat de stichting uit de volgende personen:

Voorzitter: Eymert van Manen. Zelfstandig ondernemer, consultant en projectmanager in de culturele sector.
Secretaris: Sake Gerritsen. Voorheen Biologisch-Dynamisch boer en initiatiefnemer van de Naoberhoeve in Echten, een landbouw-zorg bedrijf.
Penningmeester: John de Brabander. Gepensioneerd wetenschappelijk onderzoeker en onderwijscoördinator oogheelkunde bij de Universiteit Maastricht.
Lid: Annette Harberink. Biologisch-Dynamisch boerin op Keizersrande. Een gemengd landbouwbedrijf met natuur en waterbeheer in de uiterwaarden van de IJssel.

Het zijn mensen die het biologisch-dynamische boeren een warm hart toedragen en daar hun steentje aan bijdragen.
Het bestuur van de stichting vergadert vijf keer per jaar en draagt zorg voor alle doelstellingen van de stichting. De werkzaamheden variëren dus enorm, van beleidsbeslissingen nemen, nieuwsbrieven maken en versturen, beheer van financiën en onroerend goed, overleg met het bedrijf, tot het organiseren van de open dag, etc.