Geschiedenis

Het gaat over mensen en hun werken met de aarde

Het verhaal van “Het Blauwe Huis” begint in Koekange (Drenthe). Trees Boeke startte hier in een blauw geverfd huis (nadat haar echtgenoot Enno Boeke als docent aan de Universiteit Wageningen is gepensioneerd) haar initiatief om een kruidenbedrijf op te zetten. Het moest een echt bedrijf worden met drie aspecten:

  1. Aardevriendelijk, in landbouwkundige zin dus biologisch-dynamisch.
  2. Economisch efficiënt, dus met voor de mens eerlijke en zinnige producten.
  3. Sociaal open en in de wereld staand, dus een plek voor ontwikkeling van mensen.

Trees werkte aan de producten en mengde met een niet aflatende precisie kruidenthee tot evenwichtige producten vanuit ritmische principes. Ochtendthee, middagthee, avondthee. Voorjaarsthee, zomerthee, herfst en winterthee. Drentse blaadjes voor alle tijden.
Enno bedacht unieke technische principes om kruiden met maximaal behoud van kwaliteit langzaam te drogen in windtunnels en in omgebouwde koelkasten. Ook is een tot op heden nog niet volledig uitgewerkt principe van omgekeerde destillatie van zijn hand.

Het bedrijf Het Blauwe Huis werd een succes, en al snel is de locatie Koekange veel te klein. Er wordt verhuisd naar een boerderij in Ruinerwold met ruimere grond, plek genoeg om kruiden en rozen en allerlei andere bijzondere planten, onder andere voor Weleda, te kweken. Hiermee is het ook mogelijk om een professioneel kruidenverwerkingsbedrijf op te zetten.
De producten vinden hun weg via natuurvoedingswinkels en krijgen landelijke bekendheid.
Via vriendschappelijke en professionele weg komt Ing. Jan Kees Luijerink in beeld.
Hij is vooral deskundig op het gebied van kruiden maar ook op het gebied van moderne eisen aan verwerking van deze producten en is internationaal georiënteerd. Met zijn instap in de inmiddels gevestigde maatschap Het Blauwe Huis groeit het bedrijf verder uit met nationale en internationale contacten.
Een principe in de biologisch-dynamische landbouw is dat er een evenwichtige cyclus moet ontstaan tussen de behoeften van de aarde, onder invloeden van de kosmos, met wat de mensen en de dieren nodig hebben. Een bedrijf zonder deze organische principes is niet vruchtbaar. In de ontwikkeling van Het Blauwe Huis is dit knelpunt op tijd gezien en met de samenwerking met andere bedrijven in Ruinerwold, maakt Het Blauwe Huis in biologisch-dynamische zin organisch zeer compleet. Alles gaat heel goed, mooie producten.

Trees Boeke initieert in 1991 dat het initiatief van Het Blauwe Huis voor langere tijd behouden moet blijven. Mede met een fantastische inzet van de familie Boeke is het met een kring van vrienden en belangstellenden mogelijk om een stichting tot beheer van de landbouwgronden en de gebouwen van Het Blauwe Huis op te zetten.

De doelstellingen van de stichting liggen in het verlengde van de ideeën van Trees:

  1. Het voor langere tijd waarbogen van de biologisch-dynamische landbouw in de vorm van kruidenteelt.
  2. Het beheer van grond en gebouwen en deze tegen eerlijke pacht/huur ter beschikking stellen aan een biologisch-dynamisch werkend bedrijf.
  3. Het bekend maken van en voorlichting geven over het belang, de teelt, de verwerking en het gebruik van kruiden in brede maatschappelijke zin.
  4. Het praktisch werken met de ideeën vanuit de sociale driegeleding.

Met deze uitgangspunten gaat een steeds groter wordende groep mensen aan de slag.

Alle medewerkers van het bedrijf Het Blauwe Huis waarborgen niet alleen de biologisch-dynamische kwaliteit in landbouwkundige en productmatige zin, maar vullen door hun open instelling ook een heel groot gedeelte van het sociale dat een bedrijf tot een levend organisme maakt. Hierin speelt Henk Weinreder vanaf 1992 tot aan zijn dood in 2013 een belangrijke rol. Hij is 21 jaar lang niet alleen de toegewijde boer van Het Blauwe Huis geweest, maar vooral ook de inspirerende sociale kracht waardoor veel jonge mensen zich in combinatie met de landbouwactiviteiten konden ontwikkelen.

Het beheer kent vele gezichten. Er wordt via een ruilverkaveling extra grond rond Het Blauwe Huis aangekocht. Hiermee is niet alleen de toen zeer nodige uitbreiding gerealiseerd maar neemt met een bosje en een paddenpoel ook de natuurwaarde voor mens en dier toe. Als goed beheerster is het ook belangrijk om voor goede bereikbaarheid van het onroerend goed zorg te dragen. De modderpaden worden in twee fasen op een prachtige manier omgevormd tot goed begaanbare wegen. Panden hebben altijd zorg nodig. Schilderwerk, een nieuw rieten dak, installatiewerken en allerlei ander onderhoud is een constante zorg. Voorlopig is de kroon op het werk de nieuwe stal en presentatieruimte.
Door heel veel hulp van vrijwilligers en schenkingen zijn we in staat om dit alles te realiseren en tegelijk een redelijke pacht te handhaven.

Bekend maken van kruiden in brede zin gebeurt via berichten aan een steeds groeiende groep belangstellenden, pers, interviews en vooral door de jaarlijkse open dag. Natuurlijk zijn de Blauwe Huis producten wel de beste manier om de kwaliteit van kruiden te laten zien, te laten ruiken en vooral te laten proeven.

Het geheel is mensenwerk in een samenhangende context waarbij kwaliteit op de voorgrond staat. Daarmee te werken is prachtig en wellicht wel de beste manier om de sociale driegeleding in de praktijk te brengen.