Verheugend nieuws

De Stichting Het Blauwe Huis heeft 1,7 ha land kunnen aankopen direct naast het bestaande perceel. Daarmee kunnen we weer starten met een omschakeling naar blijvende biologisch-dynamische landbouw in de toekomst. Ons, door vogels en andere dieren, zeer gewaardeerde bosje ligt nu midden in ons land. Wat een weelde voor de natuur. Met deze uitbreiding kunnen we in de toekomst blijven voorzien in de vraag naar kruiden en theemengsels van Drentse bodem.

Onze doelstelling is om landbouwgronden “vrij te kopen”. Dat wil zeggen dat we de gronden uit het economische verkeer halen zodat telers deze op biologisch-dynamische wijze kunnen beheren tegen een redelijke en stabiele pacht.

U kunt ons helpen dit te verwezenlijken door het aanschaffen van een Grondcertificaat. Daarmee kunt u voor € 50 of een meervoud daarvan 25m2  of het meervoud daarvan permanent vrij maken voor de biologisch-dynamische kruidenteelt.

Ook een lening onder gunstiger voorwaarden dan bij de bank helpt ons om het doel te verwezenlijken. Voor u betekent dit dat u meer rente op uw spaargeld kunt krijgen.
U kunt ons € 500 of een meervoud daarvan lenen tegen een door u te bepalen rentepercentage tussen de 0 en 3% en een looptijd van 3, 5 of 7 jaar. Het leenbedrag is door u altijd direct opvraagbaar. Mooier kunt u uw spaargeld niet onderbrengen!