Kruidenbedrijf gaat mooie toekomst tegemoet

Beste belangstellenden,

Het verheugt ons te kunnen melden dat het Kruidenbedrijf Het Blauwe Huis is gestart met het uitgeven van obligaties. Het bedrijf is financieel gezond en met de huidige maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding zien we juist in deze tijd een doorgaande groei. Om de groei bij te houden en de impact op een duurzame wereld te vergroten zijn toekomstige investeringen in Het Blauwe Huis nodig.
• 2,5% tot 3,5% rente per jaar
• Looptijd 5 of 10 jaar
• 500 euro per stuk

Op de website www.blauwehuisobligaties.nl is alle informatie te vinden om deel te nemen aan dit initiatief voor een mooie en gezonde toekomst.

Naast deze nieuwe mogelijkheid tot financiële deelname aan het Kruidenbedrijf Het Blauwe Huis blijft het mogelijk om door middel van een schenking in de vorm van een grondcertificaat aan de Stichting Het Blauwe Huis grond blijvend beschikbaar te houden voor de biodynamische kruidenteelt.

Zie hiervoor pagina Help Ons