DikkieDik

Wie is Jet Boeke?

Dikkie-Dik-en-Jet-Boeke

Rietveld Academie
Edelsmid of industrieel ontwerper wilde ik worden toen ik naar de Rietveld Academie in Amsterdam ging, maar besloot er uiteindelijk de opleiding voor grafisch ontwerper te volgen. En nu ben ik illustrator van kinderboeken. Dat kwam zo:

Sesamstraat
Na mijn opleiding trokken Arthur van Norden en ik twee jaar door de Verenigde Staten, Mexico en Centraal-Amerika. Onderweg maakte ik wel eens portretten van mensen, in ruil voor eten of onderdak. We ontmoetten een Amerikaanse illustrator die voor Sesame Street werkte. Ik zag dit kinderprogramma voor het eerst, op de Amerikaanse televisie, en was er meteen heel enthousiast over. Zou ik misschien… Maar eerst terug naar Nederland. Daar bleek Sesamstraat net van start te gaan. Ik nam contact op met de programmamakers. “Kom maar met een idee,” zeiden ze. Voor kinderen van een jaar of zes was er voldoende materiaal (veel ervan komt nog steeds uit Amerika), dus het lag voor de hand iets voor de jongste kijkertjes te maken. Wat vinden peuters leuk? Voorgelezen worden! Dus ik stelde voor prentenboeken te maken die dan weer voorgelezen zouden worden op de televisie. Het idee werd goedgekeurd.

Dikkie Dik
Hoofdpersoon werd mijn eigen kat, Dikkie Dik. Ik maakte verhalen in tekeningen, zodat kinderen die niet tegelijkertijd kunnen kijken en luisteren het ook konden snappen. Arthur van Norden ging de tekst bij de tekeningen maken. Na verloop van tijd ben ik ook zelf de verhalen gaan schrijven.

Het bedenken en tekenen en schrijven van prentenboeken doe ik nog steeds erg graag. Sinds 1978 heb ik er heel veel gemaakt. Niet alleen over Dikkie Dik, maar die werd wel het meest bekend.

Voor meer informatie kijk op: http://www.dikkiedikboeken.nl/dikkiedik/